News Detail

تحویل نخستین واحد های طرح ملی مسکن در تابستان 1399

تحویل نخستین واحد های طرح ملی مسکن در تابستان 1399

وزیر راه و شهرسازی گفت: در طرح ملی مسکن امیدوارم تا پایان سال و در بعضی از استان‌ها که پروژه ۵۵ درصد پیشرفت داشته حتی زودتر یعنی در تابستان بتوانیم کلید خانه‌ها را تحویل دهیم.

محمد اسلامی درباره زمان تحویل واحدهای طرح ملی مسکن گفت: در این طرح فرض برنامه ۱۸ تا ۲۴ ماه است و ما در این طرح اقدام ملی فرآیندی بزرگ و مراحل زیادی را طی کردیم تا زمین هایی را انتخاب کنیم که مرغوب بوده تا جایی نباشند که آبادانی دیر به سراغ آن ها برود. این آماده سازی و برنامه ریزی ها کمی زمان برد که انجام شد و برای حدود ۲۴۰ هزار واحد مسکونی که ثبت نام مرحله اول انجام دادیم در برنامه است همچنین نکته بعدی اینکه متقاضیان واقعی را شناسایی کنیم و اینکه اینها زمین خودشان را تحویل بگیرند یا به پروژه متصل شوند.

طرح ملی مسکن و تحویل اولین واحد های مسکونی در تابستان 1399 ژ مجله تخصصی املاک کیان

اسلامی همچنین ادامه داد: غربالگری مرحله اول انجام گرفت و تشکیل پرونده به خاطر کرونا متوقف شد ولی با این حال هرکجا دوستان ما توانستند کار را الکترونیکی پیش ببرند تا حداکثر این کار انجام شده است تا بیایند زمین‌های خودشان را تحویل گرفته و به صورت شش تا هشت نفره بعد از تحویل زمین‌ها و با نظارت نظام مهندسی خانه های خود را بسازند. به نظرم تا پایان سال و در بعضی از استان که پروژه ۵۵ درصد پیشرفت داشته حتی زودتر بتوانیم تا تابستان کلید خانه ها را تحویل دهیم.

وی درباره قیمت تمام شده برای هر متر مربع مسکن در طرح اقدام ملی در پاسخ به سوالی مبنی بر اعلام یکی از اعضای هیأت مدیره شهر جدید پرند که شاید بین ۳.۵ تا ۴.۵ میلیون تمام شود، گفت: از روز نخست فرض مان این بوده که هر متر مربع ۲.۵ میلیون تا ۳.۵ میلیون در کل کشور باشد و در مورد پرند و موضوعی که گفته شد در جریان صحبت این عضو هیأت مدیره نیستیم و شاید یک پروژه مشارکتی باشد.

پاسخی بگذارید

مطالب مرتبط

Compare

Enter your keyword